/data/file/BN/BN.png

I. Đối tượng và thời gian nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí

- Các đối tượng theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ.

- Đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg dành cho sinh viên diện dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo. 

- Đối tượng được xét hỗ trợ học tập theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP dành cho sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (16 dân tộc thiểu số rất ít người: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Ngái, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Lô Lô, Mảng, Lự, Chứt, Pà Thẻn, La Ha, La Hủ.)

- Từ ngày 15/03/2022 đến 25/03/2022: Phòng công tác sinh viên nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022.

- Sau ngày 25/03/2022: Phòng công tác sinh viên thực hiện xét miễn giảm học phí và công bố danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022.

II. Nhận bổ sung hồ sơ: trực tiếp tại Phòng công tác sinh viên – Phòng G05 nhà Thiên Lý. Sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ theo từng đối tượng cụ thể.

- SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ MỚI THUỘC ĐỐI TƯỢNG: giảm 70% học phí tra cứu xã khó khăn.

- Sinh viên thuộc đối tượng đã nộp hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo cần nộp hồ sơ năm 2022 nộp bản sao kèm bản chính đối chiếu hoặc nộp bản sao công chứng không quá 6 tháng.

- Các đối tượng còn lại đã được xét Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022  KHÔNG CẦN LÀM LẠI HỒ SƠ. (bạn nào chưa nộp bản gốc của học kỳ 1 thì phải nộp bổ sung cho học kỳ 2)

- Sau thời gian trên Phòng công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022.

LƯU Ý: Xem hướng dẫn và các quyết định tại trang website: Phòng công tác sinh viên: Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (hcmuaf.edu.vn)

(*) Xem hướng dẫn quy trình [tại đây]

Số lần xem trang: 1557
Điều chỉnh lần cuối: 15-03-2022

Chế độ chính sách

Quyêt định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí sinh hoạt học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (17-03-2023)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đang học học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 (09-02-2023)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (14-09-2022)

Đơn xin gia hạn học phí (13-09-2022)

Các mẫu đơn liên quan tới miễn giảm học phí sinh viên (25-07-2022)

Quyết định miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (05-12-2021)

Thông báo thực hiện xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (29-09-2021)

Nghị định, Quyết định, Mẫu đơn - Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập (12-09-2021)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (06-09-2021)

Công bố quyết định MGHP và HTCPHT học kỳ 2 năm học 2020-2021 (09-04-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy ba bốn bảy

Xem trả lời của bạn !