/data/file/BN/BN.png

- Đối tượng tham gia đánh giá:

+ Sinh viên đại học các khóa 2018, 2019, 2020, 2021 và các lớp DH16TT, DH17TT, DH17TY, DH17TYGL, DH17TYNT, DH17DY, DH17TP.

+ Sinh viên cao đẳng của Phân hiệu Ninh Thuận các khóa: 2019, 2020, 2021.

- Tải file hướng dẫn đánh giá [tại đây]

- Đánh giá điểm rèn luyện tại địa chỉ: http://sv.hcmuaf.edu.vn/DRL/

1.   Thời gian Sinh viên các Khoa – Phân hiệu tự đánh giá kết quả rèn luyện

Từ ngày

Đến hết ngày

Sinh viên tự đánh giá

04/04/2022

07/04/2022

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Thủy sản, Khoa Môi trường Tài nguyên, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Chăn nuôi Thú y

08/04/2022

11/04/2022

Khoa Cơ khí Công nghệ, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ Sư phạm, Khoa Khoa học Sinh học, Khoa Nông học, Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, Khoa Kinh tế

 

2.      Thời gian Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

Từ ngày

Đến hết ngày

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên

12/04/2022

14/04/2022

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Thủy sản, Khoa Môi trường Tài nguyên, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Chăn nuôi Thú y

15/04/2022

17/04/2022

Khoa Cơ khí Công nghệ, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ Sư phạm, Khoa Khoa học Sinh học, Khoa Nông học, Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, Khoa Kinh tế

 

3.      Thời gian Khoa – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên.

Từ ngày

Đến hết ngày

Nội dung

18/04/2022

19/04/2022

Khoa – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

4.      Thời gian Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp kết quả đánh giá.

Từ ngày

Đến hết ngày

Nội dung

20/04/2022

21/04/2022

Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp điểm rèn luyện

22/04/2022

26/04/2022

Sinh viên kiểm tra kết quả rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2021 – 2022. Sau thời gian trên điểm rèn luyện sẽ được công nhận và sinh viên không có quyền đề nghị thay đổi kết quả này.

27/04/2022

29/04/2022

Khoa nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, bảng điểm rèn luyện các lớp và biên bản họp xét điểm rèn luyện tại Phòng Công tác Sinh viên

 

Số lần xem trang: 47355
Điều chỉnh lần cuối: 26-10-2022

Điểm rèn luyện

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (02-03-2023)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (28-10-2022)

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện (28-04-2022)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (21-10-2021)

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (06-09-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (09-03-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (15-10-2020)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (12-05-2020)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-09-2019)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (20-02-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn tám không tám

Xem trả lời của bạn !