/data/file/BN/BN.png

- Quy chế khen thưởng kỷ luật sinh viên

Số lần xem trang: 1076
Điều chỉnh lần cuối: 01-12-2023

Khen thưởng Sinh viên

Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 09/2023 (22-11-2023)

Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12/2022 (28-02-2023)

Quyết định khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa, á khoa tốt nghiệp năm 2022 (06-12-2022)

Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 09/2022 (06-12-2022)

Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 06/2022 (13-09-2022)

Quyết định khen thưởng Thủ khoa, Á khoa tốt nghiệp năm 2021 (03-06-2022)

Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 03/2022 (03-06-2022)

Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12/2021 (03-06-2022)

Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (08-09-2021)

Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 03/2021 (20-05-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy bảy năm không

Xem trả lời của bạn !