/data/file/BN/BN.png

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Sinh hoạt phí sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp học kỳ 1 năm học 2022 – 2023. 

Sinh viên có tên trong danh sách miễn giảm học phí không phải đóng học phí. Nếu sinh viên đã đóng học phí sẽ được hoàn trả lại tiền vào học kỳ cuối của chương trình đào tạo (số tiền được hoàn trả lại = Số tiền đã đóng – Nợ cũ – Số tiền học lại).

Lưu ý: giữ lại hóa đơn, biên lai thu tiền để làm hố sơ rút tiền

(*) Sinh viên vui lòng kiểm tra e-mail sinh viên, website phòng Công tác Sinh viên, website phòng Kế hoạch Tài chính để biết kết quả về việc Miễn giảm học phí cho sinh viên.

- Quyết định hỗ trợ chi phí sinh hoạt.

- Quyết đinh hỗ trợ chi phí học tập.

- Quyết định hỗ trợ tiền đóng học phí.

- Quyết định miễn giảm học phí.

 

 

Số lần xem trang: 471
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám hai sáu năm

Xem trả lời của bạn !