/data/file/BN/BN.png

1. Thông tin học bổng

- Đơn vị tài trợ: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

- Tổng trị giá: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)

- Số tiền mỗi suất: 5.000.000 đồng/suất

- Tổng số suất: 30 

2. Tiêu chí tham gia xét học bổng

Sinh viên tham gia xét học bổng phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

- Sinh viên đang theo học tại trường thuộc năm 3-4;

- Sinh viên không bị nợ bất kỳ môn học nào;

- Sinh viên có điểm học tập năm học 2021-2022 từ loại khá trở lên;

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

- Sinh viên không bị kỷ luật trong thời gian xét, cấp học bổng;

- Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng tài trợ nào trong năm học 2022 – 2023.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn đề nghị xét học bổng (theo mẫu đính kèm);

- Bảng điểm học tập năm học 2021 - 2022;

-.Giấy tờ xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (bản sao có chứng thực): hộ nghèo, cận nghèo, giấy xác nhận gia đình khó khăn;

- Giấy chứng nhận đạt giải trong nghiên cứu khoa học hoặc trong các cuộc thi Khởi nghiệp (nếu có);

- Giấy xác nhận tham gia các hoạt động Đoàn – Hội (nếu có).

4. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ   

- Địa điểm: Sinh viên nộp hồ sơ xét duyệt tại Văn phòng Khoa

- Thời gian: Các Khoa gửi hồ sơ đề cử sinh viên nhận học bổng về Phòng Công tác Sinh viên trước 10h00 ngày 30/03/2023 (Lưu ý: Hồ sơ bao gồm: Biên bản họp xét của Khoa; Danh sách đề cử sinh viên (theo mẫu), Hồ sơ học bổng của Sinh viên).

5. Số lượng đề cử sinh viên nhận học bổng

Các Khoa đề cử sinh viên nhận học bổng theo số lượng như sau:

- Khoa Nông học: 12 suất 

- Khoa Kinh Tế: 6 suất

- Khoa Môi trường và Tài nguyên: 6 suất

- Khoa Ngoại Ngữ - Sư phạm: 6 suất

Lưu ý: Các Khoa đề cử số lượng sinh viên nữ nhận học bổng trên 50% tổng số suất.

(*) Mẫu lập danh sách

(*) Mẫu đơn học bổng

Số lần xem trang: 173
Điều chỉnh lần cuối: 13-03-2023

Học bổng

Syngenta và Đại học Nông Lâm TP.HCM hợp tác đào tạo nguồn nhân lực (23-02-2023)

kết quả xét học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ năm học 2022-2023 (21-02-2023)

Thông báo về việc xét học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ năm học 2022-2023 (21-02-2023)

Thông báo về việc giới thiệu ứng viên nhận học bổng nâng bước thủ khoa 2022 (21-02-2023)

Thông báo học bổng KOVA năm 2022. (30-06-2022)

Thông tin về quỹ học bổng "nâng bước tương lai" năm 2022 (20-06-2022)

Tổng hợp danh sách sinh viên đã được nhận học bổng đồng hành do các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ năm học 2021-2022 (31-05-2022)

Chương trình hỗ trợ máy tính Bank of Laptops cho sinh viên (22-04-2022)

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (15-03-2022)

Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN, Chương trình SUSI 2022, Chương trình học bổng Fullbright (31-12-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám không ba không

Xem trả lời của bạn !