/data/file/BN/BN.png

- Tải quyết định [tại đây]

Số lần xem trang: 719
Điều chỉnh lần cuối: 04-04-2023

Chế độ chính sách

Quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên ngành sư phạm, hỗ trợ sinh hoạt phí ngành sư phạm học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 (10-11-2023)

Quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ chi phí sinh hoạt học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 (04-04-2023)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đang học học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 (09-02-2023)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (14-09-2022)

Đơn xin gia hạn học phí (13-09-2022)

Các mẫu đơn liên quan tới miễn giảm học phí sinh viên (25-07-2022)

Thực hiện xét Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (15-03-2022)

Quyết định miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (05-12-2021)

Thông báo thực hiện xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (29-09-2021)

Nghị định, Quyết định, Mẫu đơn - Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập (12-09-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm bảy ba ba

Xem trả lời của bạn !