/data/file/BN/BN.png

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Sinh hoạt phí sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

Sinh viên có tên trong danh sách miễn giảm học phí không phải đóng học phí. Nếu sinh viên đã đóng học phí sẽ được hoàn trả lại tiền vào học kỳ cuối của chương trình đào tạo (số tiền được hoàn trả lại = Số tiền đã đóng – Nợ cũ – Số tiền học lại) Lưu ý: giữ lại hóa đơn, biên lai thu tiền để làm hồ sơ rút tiền.

(*) Tải quyết định [tại đây]

Số lần xem trang: 767
Điều chỉnh lần cuối: 04-04-2023

Chế độ chính sách

Quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên ngành sư phạm, hỗ trợ sinh hoạt phí ngành sư phạm học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 (10-11-2023)

Quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí sinh hoạt học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (17-03-2023)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đang học học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 (09-02-2023)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (14-09-2022)

Đơn xin gia hạn học phí (13-09-2022)

Các mẫu đơn liên quan tới miễn giảm học phí sinh viên (25-07-2022)

Thực hiện xét Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (15-03-2022)

Quyết định miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (05-12-2021)

Thông báo thực hiện xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (29-09-2021)

Nghị định, Quyết định, Mẫu đơn - Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập (12-09-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai sáu sáu tám

Xem trả lời của bạn !