/data/file/BN/BN.png

- Đối tượng tham gia đánh giá:

+ Sinh viên đại học các khóa 2019, 2020, 2021, 2022 và các lớp DH18TT, DH18TY, DH18TYGL, DH18TYNT, DH18DY

+ Sinh viên cao đẳng của Phân hiệu Ninh Thuận các khóa: 2020, 2021, 2022.

- Tải file hướng dẫn đánh giá [tại đây]

- Đánh giá điểm rèn luyện tại địa chỉ: http://dgrl.hcmuaf.edu.vn

 

1. Thời gian Sinh viên các Khoa – Phân hiệu tự đánh giá kết quả rèn luyện

Từ ngày

Đến hết ngày

Sinh viên tự đánh giá

04/10/2023

05/10/2023

Phân hiệu Gia Lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Nông học, Khoa Môi trường Tài nguyên, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Chăn nuôi Thú y

06/10/2023

07/10/2023

Khoa Cơ khí Công nghệ, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ Sư phạm, Khoa Khoa học Sinh học, Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, Khoa Kinh tế

 

2. Thời gian Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

Từ ngày

Đến hết ngày

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên

08/10/2023

09/10/2023

Phân hiệu Gia Lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Nông học, Khoa Môi trường Tài nguyên, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Chăn nuôi Thú y

10/10/2023

11/10/2023

Khoa Cơ khí Công nghệ, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ Sư phạm, Khoa Khoa học Sinh học, Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, Khoa Kinh tế

 

3. Thời gian Khoa – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

Từ ngày

Đến hết ngày

Nội dung

12/10/2023

13/10/2023

Khoa – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

 

4. Thời gian Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp kết quả đánh giá

Từ ngày

Đến hết ngày

Nội dung

14/10/2023

17/10/2023

Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp điểm rèn luyện

18/10/2023

25/10/2023

Sinh viên kiểm tra kết quả rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022 – 2023. Sau thời gian trên điểm rèn luyện sẽ được công nhận và sinh viên không có quyền đề nghị thay đổi kết quả này.

26/10/2023

27/10/2023

Khoa nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, bảng điểm rèn luyện các lớp và biên bản họp xét điểm rèn luyện tại Phòng Công tác Sinh viên.

 

Số lần xem trang: 44646
Điều chỉnh lần cuối: 27-09-2023

Điểm rèn luyện

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (02-03-2023)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (28-10-2022)

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện (28-04-2022)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (30-03-2022)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (21-10-2021)

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (06-09-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (09-03-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (15-10-2020)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (12-05-2020)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-09-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám tám không năm

Xem trả lời của bạn !