/data/file/BN/BN.png

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc NHẬN HỒ SƠ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt phí sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp học kỳ 2 năm học 2023 – 2024. (đính kèm thông báo)

- Danh sách tạm thời được xét MGHP học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với các bạn đã làm hồ sơ và được xét MGHP những năm trước. Trường hợp ghi chú màu đỏ phải bổ sung lại Sổ hộ nghèo cận nghèo năm 2024.(danh sách kèm theo)

- Các mẫu đơn dành cho sinh viên mới nộp hồ sơ lần đầu, mới nhập học hoặc học lại sau bảo lưu… (Mẫu đơn kèm theo thông báo).

(*) Thông báo

(*) Danh sách

Số lần xem trang: 326
Điều chỉnh lần cuối: 25-01-2024

Chế độ chính sách

Quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên ngành sư phạm, hỗ trợ sinh hoạt phí ngành sư phạm học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 (10-11-2023)

Quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ chi phí sinh hoạt học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 (04-04-2023)

Quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí sinh hoạt học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (17-03-2023)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đang học học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 (09-02-2023)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (14-09-2022)

Đơn xin gia hạn học phí (13-09-2022)

Các mẫu đơn liên quan tới miễn giảm học phí sinh viên (25-07-2022)

Thực hiện xét Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (15-03-2022)

Quyết định miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (05-12-2021)

Thông báo thực hiện xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (29-09-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai chín tám hai

Xem trả lời của bạn !