/data/file/BN/BN.png

Từ năm học 2008-2009, học bổng mang tên cô Lưu Thủ nghị bắt đầu được triển khai. Đối tượng: sinh viên Bộ môn Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thành tích học tập tốt.

Trị giá học bổng: 5.000.000 đ. Số suất: 5. Số tiền mỗi suất: 1.000.000 đ.

Sinh viên có thể liên hệ Bộ môn Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp để được hướng dẫn cụ thể.

(P.CTSV)

Số lần xem trang: 12089
Điều chỉnh lần cuối:

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một tám chín bốn

Xem trả lời của bạn !