/data/file/BN/BN.png

Thời gian trao:  Học bổng sẽ được trao vào lúc 19g ngày 31 tháng 12 năm 2008.

 Địa điểm trao:  Tại sân Đa môn, ký túc xá trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

 

 

THÔNG BÁO

                      (V/v: Tổ chức trao học bổng)

 

Kính gửi:     Các đơn vị

 

Nội dung:

 

Tổ chức trao các loại học bổng sau cho sinh viên:

 

-         Học bổng của công ty CP Tập đoàn Điện Bàn (đợt II): 20 suất

-         Học bổng Lưu Thủ Nghị: 5 suất

-         Học bổng của công ty Komix Thiên Sinh: 8 suất

 

(Trị giá học bổng: Mỗi suất 1.000.000đ, riêng Học bổng của công ty Komix Thiên Sinh

 gồm hai loại: loại 1: 2.000.000đ/suất; loại 2: 1.000.000đ/suất)

 

Đối tượng được trao: (danh sách đính kèm: data/DS hoc bong Komix0809.doc ; data/DS hoc bong Dien Ban0809.doc; )

 

Thời gian trao:  Học bổng sẽ được trao vào lúc 19g ngày 31 tháng 12 năm 2008.

 

Địa điểm trao:  Tại sân Đa môn, ký túc xá trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

 

Đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo cho sinh viên biết và tham dự đầy đủ.

 

Trân trọng thông báo./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Số lần xem trang: 12077
Điều chỉnh lần cuối:

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không không bảy hai

Xem trả lời của bạn !