/data/file/BN/BN.png

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG

“ĐÀM VĨNH HƯNG CÙNG BẠN VÀO TƯƠNG LAI” NĂM HỌC 2008-2009

 

Kính gửi: - Các đơn vị

 

 

            Thời gian trao học bổng: 14g30 thứ Sáu, ngày 9/01/2009

Địa điểm: Giảng đường P100, Nhà Phượng Vỹ, Đại học Nông Lâm TPHCM

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG “ĐÀM VĨNH HƯNG CÙNG BẠN VÀO TƯƠNG LAI” NĂM HỌC 2008 – 2009:

 

STT

Họ và tên

Khoa

Hoàn cảnh gia đình

1

Nguyễn Thanh Tú

Kinh tế

 

2

Huỳnh Đăng Sang

Công nghệ sinh học

 

3

Trần Tiến Sĩ

Kinh tế

 

4

Nguyễn Chí Linh

QLĐĐ&BĐS

 

5

Lê Thị Mỹ Thịnh

BM. SPKTNN

 

6

Lê Thị Thu Trang

Thủy Sản

 

7

Phí Thị Ngân

CNTY

 

8

Phạm Thị Yến

CNTY

 

9

Vũ Thị Duyên

NH

 

10

Phan Đặng Quang Trung

T.Sản

 

DANH SÁCH BỔ SUNG

 

 

1

Võ Thanh Sang

Thủy sản

 

2

Huỳnh Kim Lương

Lâm nghiệp

 

3

Nguyễn Thị Nhung

Công nghệ Hóa học

 

4

Đào Nguyễn Thành Hiếu

Thủy sản

 

5

Nguyễn Thị Nga

Công nghệ Thực phẩm

 

TC

 

 

15 SV

Đề nghị các Trợ Lý QLSV Khoa/Bộ môn thông báo cho các sinh viên trên tham dự đầy đủ.

Trân trọng thông báo./.

                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận: - BGH

                             - Như trên

Số lần xem trang: 12098
Điều chỉnh lần cuối: 17-03-2009

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu chín không không

Xem trả lời của bạn !