/data/file/BN/BN.png

  Học bổng của Hội VietNam Vision: 20 suất  - Trị giá học bổng:20USD/suất/tháng.

 

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức trao học bổng Hội Vietnam Vision năm học 2008-2009 cho sinh viên)

 

Kính gửi:   Các đơn vị

 

Theo kế hoạch của nhà trường, Hội VietNam Vision về việc trao học bổng cho sinh viên năm học 2008-2009, nhà trường thông báo về kế hoạch trao học bổng Hội VietNam Vision cho sinh viên như sau:

 

Nội dung:

 

Tổ chức trao Hội VietNam Vision cho sinh viên:

 

 -  Học bổng của Hội VietNam Vision: 20 suất

 

 -  Trị giá học bổng: 20USD/suất/tháng.

 

Đối tượng được trao: (danh sách đính kèm ). nhấp vào đây

 

Thời gian trao:  Học bổng sẽ được trao vào lúc 10g50’ ngày 01 tháng 03 năm 2009.

 

Địa điểm trao:  P1, nhà Thiên Lý,  trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

 

Đề nghị các Khoa/Bộ môn liên quan thông báo cho sinh viên biết và tham dự đầy đủ.

 

Trân trọng thông báo./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nơi nhận:

-         BGH (Để báo cáo)

-         Như trên

Số lần xem trang: 12086
Điều chỉnh lần cuối: 23-02-2009

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín năm tám sáu

Xem trả lời của bạn !