/data/file/BN/BN.png

 Học bổng Golden Bridge (GBS), đối tượng: Sinh viên năm 3, 4 của năm học 2009-2010, chuyên ngành Luật và Kinh tế, trị giá 250USD/1 suất.

-     Học bổng Oto (OTOS), đối tượng: sinh viên năm 3 trở đi của năm học 2009-2010, chuyên ngành Cơ khí và Điện, trị giá 250USD/1 suất.

 -         Sinh viên có thể tìm hiểu thêm thông tin về Học Bổng http://www.hanvietfoundation.org để nộp Hồ sơ đúng theo lịch trình xét duyệt học bổng.

 

THÔNG BÁO

(V/v Học bổng Golden Bridge, Học bổng Oto)

 

Kính gửi:   Khoa Kinh Tế

                                      Khoa Cơ Khí Công Nghệ

 

 

-     Học bổng Golden Bridge (GBS), đối tượng: Sinh viên năm 3, 4 của năm học 2009-2010, chuyên ngành Luật và Kinh tế, trị giá 250USD/1 suất.

 

-     Học bổng Oto (OTOS), đối tượng: sinh viên năm 3 trở đi của năm học 2009-2010, chuyên ngành Cơ khí và Điện, trị giá 250USD/1 suất.

 

-         Sinh viên có thể tìm hiểu thêm thông tin về Học Bổng http://www.hanvietfoundation.org để nộp Hồ sơ đúng theo lịch trình xét duyệt học bổng.

 

Hồ sơ xin cấp Học bổng bao gồm có đầy đủ các giấy tờ sau

§        Đơn xin Học bổng (tải từ trang web của Quỹ Hàn Việt http://www.hanvietfoundation.org)

§        01 ảnh chụp gần nhất (3 x 4)

§        Bảng điểm chi tiết học kỳ 1 và 2 của năm học 2008-2009 (có xác nhận của nhà trường)

§        Photo CMND và thẻ sinh viên.

§        Giấy chứng nhận thương binh/liệt sỹ/nạn nhân chất độc dioxin/hoàn cảnh gia đình khó khăn (có công chứng).

§        Photo Giấy khen, giải thưởng (nếu có)

Lịch trình xét duyệt học bổng Golden Bridge và Oto năm 2009 tai đây

Số lần xem trang: 12098
Điều chỉnh lần cuối: 01-07-2009

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám hai tám một

Xem trả lời của bạn !