/data/file/BN/BN.png

Đối tượng:

- Là sinh viên hệ chính quy của trường

- (Hoặc)Sinh viên đã từng nhận học bổng KOVA

 

THÔNG BÁO

Về giải thưởng/học bổng KOVA cho sinh viên năm 2008

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo về giải thưởng/ học bổng KOVA của Ủy ban Giải thưởng KOVA  cho sinh viên năm 2009 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

- Sinh viên hệ chính quy của Trường.

- Là những sinh viên đã nhận được học bổng KOVA những năm trước đây.

II. TIÊU CHUẨN:

1. Đối với Học bổng KOVA

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Là sinh viên đạt loại giỏi (từ 8.0 trở lên).

- Là sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

- Ưu tiên nữ sinh viên và sinh viên các dân tộc thiểu số.

2. Đối với Giải thưởng KOVA

- Có tư cách đạo đức tốt

- Là sinh viên đạt loại (giỏi từ 8.0 trở lên).

- Có tham gia nghiên cứu khoa học.

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước

III. SỐ LƯỢNG CỤ THỂ.

1. Đối với học bổng KOVA: Trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh được chọn 01-02 hồ sơ của sinh viên đạt tiêu chuẩn trên.

2. Đối với giải thưởng KOVA: Trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh được chọn 01 hồ sơ của sinh viên đạt tiêu chuẩn trên.

IV. HỒ SƠ THAM GIA GỒM :

1. Đơn xin tham gia nhận học bổng/ giải thưởng KOVA năm 2009 (mẫu)  

2. Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của nhà trường.

3. Bảng điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường.

4. Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương (mẫu)

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22 tháng 07 năm 2009 tại phòng CTSV trường.

Số lần xem trang: 12070
Điều chỉnh lần cuối:

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không sáu một hai

Xem trả lời của bạn !