/data/file/BN/BN.png

Quỹ học bổng DPM được thành lập nhằm mục đích động viên khuyến khích và tôn vinh các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu tại các trường đại học. Học bổng DPM được trao hằng năm, bao gồm 2 loại: 

Học bổng vinh danh: 02 suất, 20 triệu đồng/ suất/ năm học 

Học bổng khuyến khích: 10 suất, 5 triệu đồng/ suất/ năm học 

hồ sơ nộp về phòng CTSV trước ngày 3/11/2009

(SV xem thông tin chi tiết tại file đính kèm)

data/thong bao hb DPM(1).doc

Mẫu đơn

data/mau bia ho so hoc bong vinh danh.doc

data/mau bia ho so hoc bong khuyen khich.doc

DS SV được đặc cách vào vòng trong : data/ds sv duoc dac cach.doc

 lưu ý: các SV được đặc cách nếu không bổ sung hồ sơ đúng thời hạn coi như từ chối học bổng

Số lần xem trang: 12060
Điều chỉnh lần cuối: 16-11-2009

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba bảy bảy tám

Xem trả lời của bạn !