/data/file/BN/BN.png

Xe đón tại nhà Phượng Vỹ lúc 8g30 ngày 29/12/2009. Đề nghị các sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ để đi nhận học bổng!

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                           

Tp.HCM, Ngày 30  tháng 10  năm 2009

 

                                                         

Kính gửi: Tổng Công ty Phân Bón Hóa Chất Dầu Khí - CTCP

 

 

  DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG DPM NĂM 2009                                                                                                                                                 

STT

Họ và Tên

Lớp

Khoa

Điểm học tập

Loại học bổng

1.     

Phạm Thị Thuyền

DH06KM

Kinh tế

8.57

 

 

  1.  

Phạm Thị Mỹ Nhan

DH07BVA

Nông học

8.31

Học bổng khuyến khích

  1.  

Châu Ngọc Thanh Vân

DH06KE

Kinh tế

8.17

  1.  

Lê Na

DH06QT

Kinh tế

8.02

  1.  

Lê Tấn Phúc

DH08TD

CKCN

8.45

  1.  

Phan Nguyễn Bích Trâm

DH08TD

CKCN

9.15

  1.  

Nguyễn Thị Trúc Phương

DH08HH

CNHH

8.10

   TC

 

 

 

 

7 Sinh viên

 

các sinh viên có tên trên có thể liên hệ cô Ngọc Hòa (phòng Công tác Sinh viên) để biết thông tin về lịch trình đi.

Số lần xem trang: 12092
Điều chỉnh lần cuối:

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn không hai không

Xem trả lời của bạn !