/data/file/BN/BN.png

 

THÔNG BÁO

(V/v: Xét cấp học bổng - Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn năm học 2009-2010 đợt II

   -   HB thầy Lưu Trọng Hiếu đợt II )

                                   

Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn trực thuộc

 

 

  1. Thông tin về học bổng

-     Số suất: 45

-     Số tiền mỗi suất: 1.000.000đ.

-     Cách thức trao: tiền mặt. 

 

  1. Điều kiện

-          Sinh viên có điểm số học kỳ gần nhất tối thiểu 6.5. có tham gia NCKH là một ưu tiên. Có hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn.

-          Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, các phong trào CTXH của trường.

-     Sinh viên chưa nhận học bổng nào từ các tổ chức DN khác trong năm học này.

 

  1. Hồ sơ xin học bổng

-     Hồ sơ  xin học bổng gồm đơn xin học bổng

(mẫu đơn)

                  -       Một bảng điểm học kỳ gần nhất.

-      Một giấy tờ chứng minh gia đình khó khăn.

     (Các SV cung cấp số điện thoại để liên lạc khi cần thiết, và một địa chỉ email có tên miền @st.hcmuaf.edu.vn)

             

  1. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

    -   Thu nhận hồ sơ xin học bổng: Trợ lý Quản lý sinh viên Khoa/Bộ môn hoặc văn phòng Khoa/Bộ môn.

-    Thời hạn: Chậm nhất đến 16g ngày 15-3-2010.

5.  Thời gian trao:  

 - Dự kiến cuối tháng 3/2010

Các Trợ lý Quản lý sinh viên Khoa/Bộ môn hoặc văn phòng Khoa/Bộ môn gửi danh sách theo mẫu (sau khi xét duyệt, mỗi Khoa/BM từ 5-8 sinh viên gửi về phòng Công tác Sinh viên hoặc email: hoanglan@hcmuaf.edu.vn trước ngày 19/3/2010).

 

Trân trọng thông báo.

 

 

 HIỆU TRƯỞNG

            Nơi nhận:

-           Như trên,

-           BGH (Để báo cáo),

-           Lưu VT

Số lần xem trang: 391
Điều chỉnh lần cuối: 17-03-2010

Học bổng

KẾT QUẢ DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG ƯỚC MƠ CHO EM NĂM HỌC 2023 - 2024 (22-11-2023)

Thông báo xét học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ năm học 2023 - 2024 (30-10-2023)

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG DO CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM TÀI TRỢ NĂM HỌC 2022-2023 (13-09-2023)

Quy Trình Xét Học Bổng Khuyến Khích Học Kỳ 1 Năm Học 2021 - 2022 (07-09-2023)

Thông báo V/v xét học bổng KOVA năm 2023 (04-07-2023)

Thông báo chương trình học bổng Lương Văn Can (30-05-2023)

Trao học bổng Chắp cánh ước mơ do Tập đoàn Nam Long tài trợ (10-04-2023)

Thông báo chương trình học bổng chắp cánh ước mơ đợt 1 năm 2023 (22-03-2023)

Thông báo v/v xét học bổng do Công ty TNHH Syngenta tài trợ năm học 2022-2023 (13-03-2023)

Syngenta và Đại học Nông Lâm TP.HCM hợp tác đào tạo nguồn nhân lực (23-02-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu hai bốn ba

Xem trả lời của bạn !