/data/file/BN/BN.png

 

THÔNG BÁO

(V/v: Xét cấp học bổng - Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn năm học 2009-2010 đợt II

   -   HB thầy Lưu Trọng Hiếu đợt II )

                                   

Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn trực thuộc

 

 

  1. Thông tin về học bổng

-     Số suất: 45

-     Số tiền mỗi suất: 1.000.000đ.

-     Cách thức trao: tiền mặt. 

 

  1. Điều kiện

-          Sinh viên có điểm số học kỳ gần nhất tối thiểu 6.5. có tham gia NCKH là một ưu tiên. Có hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn.

-          Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, các phong trào CTXH của trường.

-     Sinh viên chưa nhận học bổng nào từ các tổ chức DN khác trong năm học này.

 

  1. Hồ sơ xin học bổng

-     Hồ sơ  xin học bổng gồm đơn xin học bổng

(mẫu đơn)

                  -       Một bảng điểm học kỳ gần nhất.

-      Một giấy tờ chứng minh gia đình khó khăn.

     (Các SV cung cấp số điện thoại để liên lạc khi cần thiết, và một địa chỉ email có tên miền @st.hcmuaf.edu.vn)

             

  1. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

    -   Thu nhận hồ sơ xin học bổng: Trợ lý Quản lý sinh viên Khoa/Bộ môn hoặc văn phòng Khoa/Bộ môn.

-    Thời hạn: Chậm nhất đến 16g ngày 15-3-2010.

5.  Thời gian trao:  

 - Dự kiến cuối tháng 3/2010

Các Trợ lý Quản lý sinh viên Khoa/Bộ môn hoặc văn phòng Khoa/Bộ môn gửi danh sách theo mẫu (sau khi xét duyệt, mỗi Khoa/BM từ 5-8 sinh viên gửi về phòng Công tác Sinh viên hoặc email: hoanglan@hcmuaf.edu.vn trước ngày 19/3/2010).

 

Trân trọng thông báo.

 

 

 HIỆU TRƯỞNG

            Nơi nhận:

-           Như trên,

-           BGH (Để báo cáo),

-           Lưu VT

Số lần xem trang: 12101
Điều chỉnh lần cuối: 17-03-2010

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy không sáu năm

Xem trả lời của bạn !