/data/file/BN/BN.png

- Đối tượng tham gia đánh giá: Sinh viên các khóa 2017, 2018, 2019, 2020 và ngành Thú y, Dược y Khóa 2016.

- Tải file hướng dẫn đánh giá [tại đây]

- Đánh giá điểm rèn luyện tại địa chỉ: http://sv.hcmuaf.edu.vn/diemrenluyen/

1.      Thời gian Sinh viên các Khoa – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện

Từ ngày

Đến hết ngày

Sinh viên tự đánh giá

01/11/2021

04/11/2021

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Thủy sản, Khoa Môi trường Tài nguyên, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Chăn nuôi Thú y

05/11/2021

08/11/2021

Khoa Cơ khí Công nghệ, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ Sư phạm, Khoa Khoa học Sinh học, Khoa Nông học, Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, Khoa Kinh tế

 

2.      Thời gian Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

Từ ngày

Đến hết ngày

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên

09/11/2021

12/11/2021

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Thủy sản, Khoa Môi trường Tài nguyên, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Chăn nuôi Thú y

13/11/2021

16/11/2021

Khoa Cơ khí Công nghệ, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ Sư phạm, Khoa Khoa học Sinh học, Khoa Nông học, Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, Khoa Kinh tế

 

3.      Thời gian Khoa – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên.

Từ ngày

Đến hết ngày

Nội dung

17/11/2021

18/11/2021

Khoa – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

4.      Thời gian Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp kết quả đánh giá.

Từ ngày

Đến hết ngày

Nội dung

19/11/2021

22/11/2021

Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp điểm rèn luyện

23/11/2021

28/11/2021

Sinh viên kiểm tra kết quả rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020 – 2021. Sau thời gian trên điểm rèn luyện sẽ được công nhận và sinh viên không có quyền đề nghị thay đổi kết quả này.

29/11/2021

30/11/2021

Khoa nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, bảng điểm rèn luyện các lớp và biên bản họp xét điểm rèn luyện tại Phòng Công tác Sinh viên

 

Số lần xem trang: 19469
Điều chỉnh lần cuối: 31-10-2021

Điểm rèn luyện

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (06-09-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (09-03-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (15-10-2020)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (12-05-2020)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-09-2019)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (20-02-2019)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2017 - 2018 (12-09-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2017 - 2018 (27-02-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2016 - 2017 (18-09-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 - 2017 (16-02-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai ba bảy không

Xem trả lời của bạn !