/data/file/BN/BN.png

 - Tải quy định [tại đây]

Số lần xem trang: 625
Điều chỉnh lần cuối: 21-02-2023

Cố vấn học tập

Kỷ yếu tọa đàm cố vấn học tập năm 2023 (13-10-2023)

Sổ tay sinh viên 2023 (13-09-2023)

Kế hoạch tọa đàm tổng kết công tác CVHT năm học 2022 - 2023 và giải pháp nâng cao chất lượng công tác CVHT (13-09-2023)

Danh sách cố vấn học tập năm học 2022 - 2023 (21-02-2023)

Danh sách trợ lý quản lý sinh viên năm học 2022 - 2023 (21-02-2023)

Kỷ yếu tọa đàm cố vấn học tập năm 2021 (21-02-2023)

Sổ tay sinh viên 2022 (06-10-2022)

Sổ tay sinh viên 2021 (12-10-2021)

Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy (08-12-2020)

Sổ tay Sinh viên năm 2019 (26-05-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám chín ba bốn

Xem trả lời của bạn !