/data/file/BN/BN.png

Các em cần lưu ý:

- Điểm trung bình chung học kỳ (để xét học bổng) có thể khác với điểm trung bình thể hiện trên trang dkmh.hcmuaf.edu.vn (do bao gồm cả học phần điều kiện như anh văn, giáo dục thể chất, tin học đại cương,…). Theo quy chế học vụ, điểm trung bình chung học kỳ là trung bình có trọng số của điểm các học phần mà sinh viên đã học trong học kỳ (kể cả học phần bị điểm F và học phần điều kiện) với trọng số là số tín chỉ của các học phần đó. Do vậy, sinh viên cần tự cộng lại điểm trung bình trước khi đối chiếu.

- Đây chỉ là danh sách tạm thời để kiểm tra, làm cơ sở để phòng báo cáo hội đồng xét học bổng, chưa phải danh sách chính thức.

 1. Điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập:

+ Là sinh viên các khóa 2020, 2021, 2022, 2023; sinh viên khóa 2019 ngành Thú y. (sinh viên chương trình tiên tiến chưa đủ điểm nên được xét sau)

+ Có số tín chỉ trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 >=15. Riêng sinh viên phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận và sinh viên khóa 2023 không xét số tín chỉ vì các môn học do nhà trường bố trí.

+ Có điểm trung bình chung học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 từ 7,00 trở lên, không có môn nào <5.

+ Có kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 từ 70 trở lên.

+ Không bị kỷ luật.

+ Trường hợp sinh viên (thuộc các khóa được nêu ở khoản 1), học xong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 là hoàn thành chương trình đào tạo (bao gồm đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp hoặc môn học thay thế, không tính các chuẩn đầu ra) sẽ được ưu tiên xét 8 tín chỉ. Những trường hợp này nếu chưa có trong danh sách đủ điều kiện cần gửi email cho phòng Công tác sinh viên để được xét.

2. Quy trình thực hiện xét học bổng:

Học bổng khuyến khích học tập được xét theo khóa và theo chuyên ngành/ngành, gọi chung là Khối học bổng. Nhà trường căn cứ số lượng sinh viên và mức học phí mà sinh viên phải đóng để phân bổ quỹ học bổng cho từng khối. Phòng Công tác sinh viên xét học bổng cho từng khối, cấp học bổng từ sinh viên có thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp đến khi hết quỹ.

Thứ tự ưu tiên trong khối học bổng được sắp xếp lần lượt theo những tiêu chí: Loại học bổng – Điểm trung bình chung học kỳ - Điểm rèn luyện – Tổng số tín chỉ học kỳ - Điểm trung bình chung tích lũy.

Nhà trường ưu tiên cấp vượt quỹ 01 suất học bổng cho khối học bổng trong trường hợp Sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng tiếp theo là loại Xuất sắc. Các trường hợp còn lại, nhà trường xét duyệt cụ thể dựa vào số lượng sinh viên của lớp và khả năng tài chính của nhà trường.

3. Mức chi học bổng:

Mức chi từng loại học bổng theo mức học phí mà sinh viên phải nộp theo nghị định của chính phủ, cụ thể như sau:

 

 Loại HB

 

Nhóm HB

Khá

Giỏi

Xuất sắc

Đại trà khối ngành 1

6.250.000

 7.500.000

 9.000.000

Đại trà khối ngành 3

6.250.000

 7.500.000

 9.000.000

Đại trà khối ngành 4

6.750.000

 8.100.000

 9.720.000

Đại trà khối ngành 5

7.250.000

 8.700.000

 10.440.000

Đại trà khối ngành 7

6.000.000

 7.200.000

 8.640.000

Chất lượng cao khối ngành 3

8.125.000

 9.750.000

 11.700.000

Chất lượng cao khối ngành 4

8.775.000

 10.530.000

 12.636.000

Chất lượng cao khối ngành 5

9.425.000

 11.310.000

 13.572.000

4. Công bố danh sách tạm thời và chi trả:

- Danh sách tạm thời được công bố tại website phòng Công tác sinh viên http://nls.hcmuaf.edu.vn, và gửi qua email sinh viên. Danh sách mời các em xem tại đường link: Học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 . Những em đủ điều kiện nhưng không có tên trong danh sách không được cấp học bổng vì đã hết quỹ. Sinh viên có thể xem thêm danh sách sinh viên đủ điều kiện theo đường link trên.

- Từ 11/04/2024 đến 18/04/2024, sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách: điểm trung bình, điểm rèn luyện, số tài khoản và kiểm tra để đảm bảo tài khoản còn tồn tại (sinh viên phân hiệu không cần cung cấp số tài khoản). Trường hợp có sai sót về điểm trung bình, chưa đủ điểm trong học kỳ, thiếu số tài khoản hoặc điểm cao hơn các bạn cùng khối học bổng mà không có tên, vui lòng dùng email sinh viên gửi email về địa chỉ pctsv@hcmuaf.edu.vn để kiểm tra và bổ sung thông tin.

- Sau khi điều chỉnh theo phản hồi của sinh viên, phòng Công tác sinh viên báo cáo hội đồng xét học bổng và trình Ban giám hiệu phê duyệt kết quả xét học bổng khuyến khích học tập. Trong tháng 06/2024, Phòng Kế hoạch tài chính chuyển khoản tiền học bổng vào tài khoản của sinh viên tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV. Sinh viên phân hiệu nhận tiền học bổng tại văn phòng Phân hiệu.

- Sinh viên cần kiểm tra thật chính xác các thông tin trong danh sách. Sau khi đã công bố danh sách chính thức và chuyển tiền học bổng, nhà trường sẽ không giải quyết các khiếu nại.

Số lần xem trang: 231
Điều chỉnh lần cuối:

Học bổng

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 (12-07-2024)

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023 (12-07-2024)

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 (08-07-2024)

Thông báo về việc xét học bổng do tập đoàn ADM tài trợ (03-07-2024)

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG DO CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM TÀI TRỢ NĂM HỌC 2023-2024 (31-05-2024)

Thông báo xét học bổng do công ty TNHH Syngenta tài trợ năm học 2023-2024 (04-05-2024)

Quy trình xét học bổng do các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ (02-04-2024)

Quy trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 (25-03-2024)

Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (25-03-2024)

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 cơ sở tại TP Hồ Chí Minh (04-01-2024)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu năm bảy sáu

Xem trả lời của bạn !

logolink