Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc miễn giảm học phí, Cử tuyển, Sư phạm  học kỳ 2 năm học 2018 – 2019. (3 quyết định đính kèm)

Sinh viên có tên trong danh sách được miễn giảm học phí HK2/2018-2019 không phải đóng học phí. Nếu sinh viên đã đóng học phí sẽ được hoàn trả lại (Số tiền được hoàn trả lại = Số tiền đã đóng – Nợ cũ – Số tiền học lại). Danh sách vui lòng xem tập tin đính kèm. 

Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng kiểm tra số tài khoản BIDV, bạn nào chưa có số tài khoản (ký hiệu khoảng trắng) vui lòng liên hệ PCTSV để bổ sung số tài khoản. 

Các bạn sinh viên vui lòng kiểm tra e-mail sinh viên, website phòng Công tác Sinh viên, website phòng Kế hoạch Tài chính để biết kết quả về việc chi trả học phí cho sinh viên.

 

 
(*) Tải Quyết định [tại đây]

Số lần xem trang : :339
Nhập ngày : 12-03-2019
Điều chỉnh lần cuối :12-03-2019

Chế độ chính sách

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không hai tám chín

Xem trả lời của bạn !