Kể từ ngày 1-8-2011, như sau: Mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 900 nghìn đồng/tháng/học sinh, sinh viên lên 1 triệu đồng/tháng/ học sinh, sinh viên; mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên cũng được điều chỉnh từ 0,5%/tháng lên 0,65%/tháng.

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp đồng hành