Địa điểm nhận hồ sơ: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ mônThời hạn nhận hồ: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ môn tổng hợp hồ sinh viên gửi về Phòng Công tác sinh viên trước 16g ngày 12-07-2011

 

Số lượng học bổng :

+ Giải thưởng Kova cho sinh viên: 1 suất

+ Học bổng Kova: 2 suất

TIÊU CHUẨN:

I. Học bổng Kova cho sinh viên:

- Là sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Là sinh viên có kết quả học tập từ 8.0 trở lên

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

- Ưu tiên nữ sinh viên và sinh viên các dân tộc thiểu số

Hồ sơ gồm có:

1.       Đơn xin nhận học bổng data/Don thamh gia_ HB Kova.pdf

2.       Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của khoa, trường.data/bao cao thanh tich ca nhan.pdf

3.       Bản điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường

4.       Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương.data/ban khai hoan canh gia dinh.pdf

II. Giải thưởng Kova cho sinh viên:

- Là sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Là sinh viên có kết quả học tập từ 8.0 trở lên

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả tốt

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Hồ sơ gồm có:

1.       Đơn xin tham gia nhận giải thưởng Kova năm 2011 data/don xin tham gia giai thuong Kova cho SV(mẫu 2).doc

2.      Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của khoa, trường. data/bao cao thanh tich ca nhan.pdf

3.      Bản điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường

4.      Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương. data/ban khai hoan canh gia dinh.pdf

5.      Bản chứng nhận tên đề tài nghiên cứu khoa học

Lưu ý:

 -  Địa điểm nhận hồ sơ: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ môn

Thời hạn nhận hồ: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ môn tổng hợp hồ sinh viên gửi về Phòng Công tác sinh viên trước 16g ngày 12-07-2011.


Số lần xem trang: 8653
Điều chỉnh lần cuối: 05-09-2011

Học bổng

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo chương trình hỗ trợ máy tính Bank of Laptop (13-08-2020)

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng KOVA năm học 2019 – 2020 (25-06-2020)

Quỹ học bổng Sinh viên Quảng Nam - Đà nẵng (19-05-2020)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019 - 2020 (30-12-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một hai tám chín

Xem trả lời của bạn !