Địa điểm nhận hồ sơ: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ mônThời hạn nhận hồ: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ môn tổng hợp hồ sinh viên gửi về Phòng Công tác sinh viên trước 16g ngày 12-07-2011

 

Số lượng học bổng :

+ Giải thưởng Kova cho sinh viên: 1 suất

+ Học bổng Kova: 2 suất

TIÊU CHUẨN:

I. Học bổng Kova cho sinh viên:

- Là sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Là sinh viên có kết quả học tập từ 8.0 trở lên

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

- Ưu tiên nữ sinh viên và sinh viên các dân tộc thiểu số

Hồ sơ gồm có:

1.       Đơn xin nhận học bổng data/Don thamh gia_ HB Kova.pdf

2.       Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của khoa, trường.data/bao cao thanh tich ca nhan.pdf

3.       Bản điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường

4.       Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương.data/ban khai hoan canh gia dinh.pdf

II. Giải thưởng Kova cho sinh viên:

- Là sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Là sinh viên có kết quả học tập từ 8.0 trở lên

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả tốt

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Hồ sơ gồm có:

1.       Đơn xin tham gia nhận giải thưởng Kova năm 2011 data/don xin tham gia giai thuong Kova cho SV(mẫu 2).doc

2.      Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của khoa, trường. data/bao cao thanh tich ca nhan.pdf

3.      Bản điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường

4.      Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương. data/ban khai hoan canh gia dinh.pdf

5.      Bản chứng nhận tên đề tài nghiên cứu khoa học

Lưu ý:

 -  Địa điểm nhận hồ sơ: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ môn

Thời hạn nhận hồ: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ môn tổng hợp hồ sinh viên gửi về Phòng Công tác sinh viên trước 16g ngày 12-07-2011.


Số lần xem trang : :5060
Nhập ngày : 07-06-2011
Điều chỉnh lần cuối :05-09-2011

Học bổng

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020(16-10-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020(20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020(06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến(19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019(10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019(18-10-2018)

Xét học bổng do Ngân hàng BIDV - CN Đông Sài Gòn tài trợ năm 2018(18-09-2018)

Xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm học 2018 - 2019 (17-09-2018)

Thông báo xét học bổng Đồng hành năm học 2017 - 2018(18-09-2017)

Thông báo xét học bổng Công ty Cổ phần Phân bón Đạm Cà Mau tài trợ(18-09-2017)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2016 - 2017(10-05-2017)

Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Tài Trợ Năm Học 2016 - 2017 (26-12-2016)

Học Bổng Công Ty Cổ Phần NetNam (02-11-2016)

Thông báo xét học bổng do Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (26-10-2016)

Thông tin học bổng Đồng hành năm học 2016 - 2017 (14-09-2016)

Thông tin học bổng tài trợ năm học 2016 - 2017 (13-09-2016)

Lễ trao học bổng “Ngôi sao xanh – Trung Nông” (04-04-2016)

THÔNG BÁO VỀ LỄ TRAO HỌC BỔNG DO TẬP ĐOÀN MITSUBISHI NĂM 2016(03-03-2016)

THÔNG BÁO: HỌC BỔNG TTF DO TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THÀNH TÀI TRỢ(04-10-2015)

Thông báo: Nộp hồ sơ Nguyễn Trường Tộ (dành cho sinh viên năm 1)(01-10-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn bốn không bốn

Xem trả lời của bạn !