2. Điều kiện:
       - Sinh viên có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, vượt khó, học giỏi.Có kết quả học tập năm học 2010-2011 từ 7.0 (đối với hệ điểm 10), hoặc 3.0 (đối với hệ điểm 4) trở lên. Vui lòng xem thông báo cụ thể thongbaohocbong

   Thông tin về học bổng

*Học bổng Hoàn Long

              - Số lượng:  8 suất

              - Trị giá:   1 triệu đồng/suất

           *Học bổng Vietinbank

              -Số lượng:  5 suất

              -Trị giá:  1 triệu đồng/suất

     2. Điều kiện

       - Sinh viên có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, vượt khó, học giỏi.

       - Có kết quả học tập năm học 2010-2011 từ 7.0 (đối với hệ điểm 10), hoặc 3.0 (đối với hệ điểm 4) trở lên.

     3. Hồ sơ xin học bổng

       - Đơn xin học bổng (đánh máy hoặc viết tay),

        - Sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương),

      - Bảng điểm năm học gần nhất.

      - Thẻ sinh viên (photo),  

      - Giấy chứng minh nhân dân (photo) có chứng thực.

     4. Thời hạn và địa điểm thu nhận hồ sơ

      - Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Khoa/Bộ môn

      Thời hạn nhận hồ sơ: Mỗi Khoa/Bộ môn đề cử 01 sinh viên nhận học bổng, lập danh sách (theo mẫu) kèm hồ sơ sinh viên gửi về Phòng  Công tác sinh viên trước 10g thứ 6, ngày 7-10-2011

   Lưu ý: Quá thời gian nêu trên, phòng Công tác Sinh viên không chịu trách nhiệm giải quyết.

                   Trân trọng thông báo./.

 

                 Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

        - Như trên (để thực hiện);

        - Lưu (P.CTSV).

Số lần xem trang: 8607
Điều chỉnh lần cuối: 03-10-2011

Học bổng

Thông báo chương trình hỗ trợ máy tính Bank of Laptop (13-08-2020)

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng KOVA năm học 2019 – 2020 (25-06-2020)

Quỹ học bổng Sinh viên Quảng Nam - Đà nẵng (19-05-2020)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019 - 2020 (30-12-2019)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2019 (26-11-2019)

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020 (16-10-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020 (20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020 (06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến (19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019 (10-05-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm một bốn sáu năm

Xem trả lời của bạn !