Hiện nay, Ban tổ chức quỹ học bổng "Đồng hành cùng ĐH Nông Lâm TPHCM)  đang triển khai 03 loại học bổng: Học bổng từ công ty Đạm Phú Mỹ, Học bổng từ công ty cp Điện Bàn, HB từ gia đình thầy Phan Hoàng Đồng. Sinh viên xem thông tin từ các file đính kèm để làm hồ sơ xin học bổng.

hocbongDIENBAN     hocbong PHD   hocbong DPM   maudon DM

1. HB PVFCCO

     *  Thông tin về học bổng

   - Đơn vị tài trợ: Tổng Công ty Phân bón và Dầu khí

          - Tổng trị giá: 270.000.000đồng (hai trăm bảy mươi triệu đồng)

          - Số suất: 36

  * Đối tượng xét trao học bổng PVFCCo

           Sinh viên thuộc các ngành:

                                                + Cơ khí Chế biến nông sản thực phẩm,

                                                + Điều khiển tự động,              
                                                + Cơ điện tử,

                                                + Công nghệ nhiệt lạnh,

                                                + Quản lý môi trường,

                                                + Quản lý môi trường và Du lịch sinh thái,

                                                + Bảo vệ thực vật,

                                                + Nông học.  

    *  Loại hình học bổng

      -   Học bổng toàn phần:

                     + Số lượng: 5 suất

                             + Trị giá: 20 triệu đồng/năm học/suất

      - Học bổng vinh danh

                           + Số lượng: 1 suất

                           + Trị giá: 20 triệu đồng/suất/năm học

    - Học bổng khuyến khích

                           + Số lượng: 30 suất

                           + Trị giá: 5 triệu đồng/suất/năm học

       2. HỌC BỔNG ĐIỆN BÀN 

         *    Thông tin về học bổng

     - Đơn vị tài trợ: Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn

           - Tổng trị giá: 50.000.000đồng (năm mươi triệu đồng)

           - Số suất: 50

           - Số tiền mỗi suất: 1.000.000đ

         * Điều kiện

           - Sinh viên có điểm học tập học kỳ gần nhất đạt từ 7.0 (đối với thang điểm 10), 3.0 (đối với thang điểm 4) trở lên;

           - Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

           - Chưa nhận học bổng nào từ “Quỹ Học bổng Đồng hành cùng ĐH Nông lâm TP.HCM” trong năm học 2011 – 2012.

3. HỌC BỔNG GIA ĐÌNH THẦY PHAN HOÀNG ĐỒNG

  * Thông tin về học bổng

           - Tổng trị giá: 14.000.000đồng (mười bốn triệu đồng)

           - Số suất: 07

           - Số tiền mỗi suất: 2.000.000đ

       * Điều kiện

            - Sinh viên thuộc các Khoa/Bộ môn:

                                                                    + Ngoại ngữ - Sư Phạm,

                                                                    + Công Nghệ Thông tin,

                                                                    + Môi trường – Tài nguyên,

                                                                    + Lâm nghiệp,

                                                                    + Công nghệ sinh học,

                                                                    + Công nghệ hoá học,

                                                                    + Kinh tế.     

           - Có điểm học tập học kỳ gần nhất đạt từ 7.0 (đối với thang điểm 10), 3.0 (đối với thang điểm 4) trở lên;

           - Hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn;

  

 

Số lần xem trang: 8591
Điều chỉnh lần cuối: 07-11-2011

Học bổng

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng KOVA năm học 2019 – 2020 (25-06-2020)

Quỹ học bổng Sinh viên Quảng Nam - Đà nẵng (19-05-2020)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019 - 2020 (30-12-2019)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2019 (26-11-2019)

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020 (16-10-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020 (20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020 (06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến (19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019 (10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019 (18-10-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm chín hai ba

Xem trả lời của bạn !