- Số suất: 05;
-Trị giá: 4 triệu đồng/suất.
Xem thông báo thongbaohocbong

 

 

          THÔNG BÁO

(V/v Xét học bổng Đồng hành cùng ĐH Nông Lâm)

                                                                                                  Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn

1.     Thông tin về học bổng

        - Số suất: 05

        -Trị giá: 4 triệu đồng/suất.

2. Điều kiện được nhận học bổng

      - Sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP. HCM;

      - Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (mồ côi cha mẹ, thuộc diện hộ nghèo)

      - Có điểm học tập năm học 2011-2012 đạt từ loại khá trở lên;

      - Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm 2012.

3. Hồ sơ xin học bổng  

      - Đơn xin học bổng sinh viên (sinh viên tự đánh máy);

      - Bảng điểm học tập năm 2011-2012;

      -Các giấy tờ liên quan (sổ hộ nghèo, giấy chứng nhận mồ côi có xác thực của địa phương).

  4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ    

        - Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa/Bộ môn

        - Thời hạn nộp hồ sơ: Mỗi Khoa/Bộ môn lập danh sách đề cử 01 sinh viên được nhận học bổng, kèm hồ sơ gửi về Phòng Công tác sinh viên trước 10g ngày 08 tháng 10 năm 2012.

Trân trọng thông báo./.

 

                                                                                        

        Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

       -Như trên;

       -Ban giám hiệu (để báo cáo);

       -Lưu VT, P.CTSV.                

 

 

 

Số lần xem trang : :5053
Nhập ngày : 02-10-2012
Điều chỉnh lần cuối :02-10-2012

Học bổng

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020(16-10-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020(20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020(06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến(19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019(10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019(18-10-2018)

Xét học bổng do Ngân hàng BIDV - CN Đông Sài Gòn tài trợ năm 2018(18-09-2018)

Xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm học 2018 - 2019 (17-09-2018)

Thông báo xét học bổng Đồng hành năm học 2017 - 2018(18-09-2017)

Thông báo xét học bổng Công ty Cổ phần Phân bón Đạm Cà Mau tài trợ(18-09-2017)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2016 - 2017(10-05-2017)

Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Tài Trợ Năm Học 2016 - 2017 (26-12-2016)

Học Bổng Công Ty Cổ Phần NetNam (02-11-2016)

Thông báo xét học bổng do Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (26-10-2016)

Thông tin học bổng Đồng hành năm học 2016 - 2017 (14-09-2016)

Thông tin học bổng tài trợ năm học 2016 - 2017 (13-09-2016)

Lễ trao học bổng “Ngôi sao xanh – Trung Nông” (04-04-2016)

THÔNG BÁO VỀ LỄ TRAO HỌC BỔNG DO TẬP ĐOÀN MITSUBISHI NĂM 2016(03-03-2016)

THÔNG BÁO: HỌC BỔNG TTF DO TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THÀNH TÀI TRỢ(04-10-2015)

Thông báo: Nộp hồ sơ Nguyễn Trường Tộ (dành cho sinh viên năm 1)(01-10-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không không chín năm

Xem trả lời của bạn !