THÔNG BÁO

 (V/v Xét học bổng do Quỹ Hiểu về trái tim tài trợ năm học 2012-2013

Kính gửi:  Các Khoa/Bộ môn

 
1.     Thông tin về học bổng

   .       -Số suất: 05

           -Số tiền mỗi suất: tương đương với số tiền học phí đóng trong 1 năm học của sinh viên.

       2. Điều kiện

           -Sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (mồ côi, gia đình thuộc diện hộ nghèo...) hoặc có sinh viên có khó khăn đột xuất (nhà cửa gia đình bị thiên tai phá hoại, …;

           -Có điểm học tập học kì 2 năm học 2011-2012 đạt từ 7.0 (thang điểm 10) và 3.0 (thang điểm 4) trở lên (đối với sinh viên các khoá cũ); hoặc có điểm tuyển sinh Cao đẳng, Đại học với điểm tổng các môn thi từ  15.0 điểm trở lên (đối với sinh viên năm 1);

           -Chưa nhận học bổng nào từ “Quỹ Học bổng Đồng hành cùng ĐH Nông lâm TP.HCM” trong năm 2012.

       3. Hồ sơ xin học bổng  

           -Đơn xin học bổng (theo mẫu)

           -Giấy tờ xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (sổ hộ nghèo, giấy tờ liên quan);

           -Bảng điểm học kỳ 2 năm học 2011-2012 (có đóng dấu tròn xác nhận của Nhà trường);

           -01 Bản sao Chứng minh nhân dân (không cần công chứng).

       4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ    

           -Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa/Bộ môn (qua Trợ lý Quản lý Sinh viên).

           -Thời hạn nộp hồ sơ: Mỗi Khoa/Bộ môn lập danh sách (theo mẫu) đề cử 01 sinh viên được nhận học bổng kèm hồ sơ gửi về P.Công tác Sinh viên trước 16g00 ngày 15 tháng 11 năm 2012.

Lưu ý: Các hồ sơ do Khoa/Bộ môn đề cử nếu không được chọn sẽ được ưu tiên xét duyệt trong các học bổng tiếp theo.

Trân trọng thông báo./. 
                                                                                       

        Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

        -Như trên;

        -Ban giám hiệu (để báo cáo);

        -Lưu VT, P.CTSV.                

 

Số lần xem trang: 8597
Điều chỉnh lần cuối:

Học bổng

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng KOVA năm học 2019 – 2020 (25-06-2020)

Quỹ học bổng Sinh viên Quảng Nam - Đà nẵng (19-05-2020)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019 - 2020 (30-12-2019)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2019 (26-11-2019)

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020 (16-10-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020 (20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020 (06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến (19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019 (10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019 (18-10-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba bốn hai chín

Xem trả lời của bạn !