/data/file/BN/nls_bn.png

Phòng Công tác sinh viên thông báo: Về việc miễn giảm học phí quân sự quốc phòng cho các đối tượng đối tượng Miễn giảm học phí học kỳ 3 năm học 2014-2015.

1.     Sinh viên Phục vụ ngành sư phạm, sinh viên Cử tuyển (trừ sinh viên cử tuyển Bình Phước). Không phải đóng học phí quốc phòng.

2. Các đối tượng còn lại Đóng học phí trước khi đăng ký môn học theo thông báo đóng học phí của trường.

Các bạn sinh viên vui lòng thường xuyên kiểm tra website phòng Công tác Sinh viên, website phòng Kế hoạch Tài chính để nắm thông tin về việc thực hiện Miễn giảm học phí cho sinh viên.

 

Số lần xem trang: 8950
Điều chỉnh lần cuối:

Chế độ chính sách

Công bố quyết định MGHP và HTCPHT học kỳ 2 năm học 2020-2021 (09-04-2021)

Thông báo nhận hồ sơ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (03-03-2021)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (10-11-2020)

Quyết định MGHP học kỳ 1 năm học 2020-2021 (10-11-2020)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm 2020 - 2021 (24-09-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (24-09-2020)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (10-06-2020)

Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (10-06-2020)

Thông báo thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (12-02-2020)

Thông báo nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (12-02-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu ba tám ba

Xem trả lời của bạn !