Phòng Công tác sinh viên thông báo: Về việc miễn giảm học phí quân sự quốc phòng cho các đối tượng đối tượng Miễn giảm học phí học kỳ 3 năm học 2014-2015.

1.     Sinh viên Phục vụ ngành sư phạm, sinh viên Cử tuyển (trừ sinh viên cử tuyển Bình Phước). Không phải đóng học phí quốc phòng.

2. Các đối tượng còn lại Đóng học phí trước khi đăng ký môn học theo thông báo đóng học phí của trường.

Các bạn sinh viên vui lòng thường xuyên kiểm tra website phòng Công tác Sinh viên, website phòng Kế hoạch Tài chính để nắm thông tin về việc thực hiện Miễn giảm học phí cho sinh viên.

 

Số lần xem trang: 8659
Điều chỉnh lần cuối:

Chế độ chính sách

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (10-06-2020)

Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (10-06-2020)

Thông báo thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (12-02-2020)

Thông báo nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (12-02-2020)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (17-10-2019)

Quyết định miễn học phí cho sinh viên phục vụ ngành Giáo dục & Đào tạo trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (17-10-2019)

Quyết định miễn học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (17-10-2019)

Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (17-10-2019)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 (chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo) (03-09-2019)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (03-09-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một bốn không bốn

Xem trả lời của bạn !