- Mẫu đơn [tải về]

Số lần xem trang : :811
Nhập ngày : 22-08-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Chế độ chính sách

Thông báo kết quả MGHP & Hỗ trợ Chi phí học tập học kỳ 2 (2016-2017)(13-03-2017)

Quyết định bổ sung miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(29-11-2016)

Quyết định bổ sung hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(29-11-2016)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1/2016-2017(26-10-2016)

Quyết định miễn học phí học kỳ 1 học năm học 2016 - 2017(26-10-2016)

Đơn xét miễn giảm học phí(22-08-2016)

Thông báo thực hiện xét miễn giảm học phí(22-08-2016)

Thông báo thực hiện hỗ trợ chi phí học tập(22-08-2016)

Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí(22-08-2016)

Thông tư 09(18-08-2016)

Nghị định 86(18-08-2016)

Nghị định 66(18-08-2016)

Thông tư 35(18-08-2016)

Danh Sách Miễn Giảm Học Phí Học Kỳ II Năm Học 2015 - 2016(05-04-2016)

Thông Báo Việc Thực Hiện Miễn Giảm Học Phí Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016(02-03-2016)

Thông Báo Việc Thực Hiện Xét Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016(02-03-2016)

THÔNG BÁO HỌC PHÍ QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG(03-12-2015)

Thông báo: Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo (28-09-2015)

Tạm ngưng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên (04-09-2013)

Thông tư liên tịch về hoãn nghĩa vụ quân sự(07-11-2011)

Danh mục các xã thuộc khu vực 3 đặc biệt khó khăn (11-03-2008)

HƯỚNG DẪN Thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên(11-12-2007)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp đồng hành
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín không một sáu