1.         Thông tin về học bổng

-       Đơn vị tài trợ: Quỹ Y tế Giáo dục Văn hoá VnHelp (15 suất, 5 triệu/suất, Công ty ASTRO (10 suất, 6 triệu đồng/suất), Ngân hàng BIDV (40 suất, 2 triệu đồng/suất), Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (15 suất, 3 triệu đồng/suất), Bộ khoa học và Nghệ thuật bang Hessen – CHLB Đức (3 suất, 5 triệu đồng/suất), Công ty cổ phần phân bón Cà Mau (10 suất, 5 triệu đồng/suất).

-         Tổng cộng số suất: 85

2.         Điều kiện xét học bổng

-         Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

-         Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, mồ côi, …)

-         Đối với Sinh viên năm 2, 3, 4 có điểm học tập từ 7.0 trở lên.

3.    Hồ sơ xin học bổng  

-      Đơn đề nghị xét học bổng của sinh viên (theo mẫu đính kèm);

-      Giấy báo nhập học (đối với Tân Sinh viên)

-      Bảng điểm năm học 2015-2016 đối với sinh viên năm 2, 3, 4

-      Giấy chứng nhận: hộ nghèo, mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn;

4.      Địa điểm, số lượng và thời hạn nhận hồ sơ    

-      Địa điểm nhận hồ sơ: Gửi tại văn phòng Khoa/Bộ môn (qua Thầy/ Cô trợ lý Quản lý sinh viên)

-      Số lượng hồ sơ: Mỗi Khoa/ Bộ môn lập danh sách (theo mẫu – đính kèm trong email gửi Thầy Cô TL.QLSV) đề cử 10 sinh viên được nhận học bổng (kèm theo hồ sơ sinh viên)

-      Thời hạn nhận hồ sơ: Khoa/Bộ môn gửi danh sách, hồ sơ sinh viên về phòng Công tác Sinh viên trước 16g00 ngày 26/9/2016.

(*) Tải mẫu đơn [tại đây]

Số lần xem trang: 8723
Điều chỉnh lần cuối: 26-10-2016

Học bổng

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng KOVA năm học 2019 – 2020 (25-06-2020)

Quỹ học bổng Sinh viên Quảng Nam - Đà nẵng (19-05-2020)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019 - 2020 (30-12-2019)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2019 (26-11-2019)

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020 (16-10-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020 (20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020 (06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến (19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019 (10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019 (18-10-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không tám năm chín

Xem trả lời của bạn !