Nội dung chương trình: Tải về

Số lần xem trang : :1060
Nhập ngày : 01-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Cố vấn học tập

Danh sách Cố vấn học tập và Trợ lý quản lý sinh viên năm học 2019 - 2020(13-09-2019)

Chương trình đào tạo chuyên ngành CNKT hóa thực phẩm và hệ thống dược(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành CNKT chuyển đổi sinh khối và tinh chế(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Bảo quản chế biến CBNS và vi sinh thực phẩm(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Bảo quản chế biến NSTP(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ sinh học môi trường(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ sinh học(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí nông lâm(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí chế biến bảo quản NSTP(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Dược thú y(01-03-2017)

Chương trình đào tạo Công nghệ sản xuất động vật(01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Bác sĩ thú y(01-03-2017)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không ba chín không

Xem trả lời của bạn !