Nội dung chương trình: Tải về

Số lần xem trang: 1134
Điều chỉnh lần cuối:

Cố vấn học tập

Danh sách Cố vấn học tập và Trợ lý quản lý sinh viên năm học 2019 - 2020 (13-09-2019)

Chương trình đào tạo chuyên ngành CNKT hóa thực phẩm và hệ thống dược (01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Bảo quản chế biến CBNS và vi sinh thực phẩm (01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Bảo quản chế biến NSTP và dinh dưỡng người (01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Bảo quản chế biến NSTP (01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin (01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ sinh học môi trường (01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ sinh học (01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (01-03-2017)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt (01-03-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm một chín một

Xem trả lời của bạn !