Số lần xem trang : :722
Nhập ngày : 14-08-2019
Điều chỉnh lần cuối :18-09-2019

Khen thưởng Sinh viên

Quyết định về việc công nhận khen thưởng tốt nghiệp Thủ khoa, Á khoa năm 2019(19-11-2019)

Quyết định về việc công nhận khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2019(19-11-2019)

Danh sách Đoàn viên tiêu biểu năm học 2018 - 2019(12-09-2019)

Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Thủ Khoa, Á khoa khóa tuyển sinh năm 2019(12-09-2019)

Danh sách sinh viên tiêu biểu năm học 2018 - 2019(12-09-2019)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 03/2019(10-05-2019)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 12/2018(22-01-2019)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2018(12-11-2018)

Quyết định công nhận khen thưởng sinh viên Thủ khoa, Á khoa khóa tuyển sinh năm 2018(10-09-2018)

Quyết định khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong cuộc thi Olympic(10-09-2018)

Quyết định công nhận khen thưởng đoàn viên tiêu biểu năm học 2017 - 2018(10-09-2018)

Quyết định công nhận khen thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2017 - 2018(10-09-2018)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 03/2018(08-05-2018)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 12/2017(26-01-2018)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 06/2017(04-12-2017)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2017(25-08-2017)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 03/2017(04-05-2017)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 12/2016(13-03-2017)

Danh sách khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2016(18-11-2016)

Danh sách sinh viên thủ khoa tuyển sinh năm 2016(14-09-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn tám tám bảy

Xem trả lời của bạn !