- Tải file hướng dẫn đánh giá [tại đây]

- Đánh giá điểm rèn luyện tại địa chỉ: http://sv.hcmuaf.edu.vn/diemrenluyen/

Thời gian đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 như sau:

(*) Lưu ý: Để có thể đánh giá trực tuyến, sinh viên cần đăng nhập đúng thời gian quy định.

Thời gian Sinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện

Từ ngày

Đến hết ngày

Sinh viên tự đánh giá

17/09/2019

18/09/2019

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản

19/09/2019

20/09/2019

Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học, Khoa Lâm nghiệp

21/09/2019

22/09/2019

Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học

23/09/2019

24/09/2019

Khoa Kinh tế, Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS

25/09/2019

26/09/2019

Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Thời gian Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

Từ ngày

Đến hết ngày

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên

27/09/2019

28/09/2019

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản

29/09/2019

30/09/2019

Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học, Khoa Lâm nghiệp

01/10/2019

02/10/2019

Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học

03/10/2019

04/10/2019

Khoa Kinh tế, Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS

05/10/2019

06/10/2019

Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Thời gian Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên.

Từ ngày

Đến hết ngày

Nội dung

07/10/2019

09/10/2019

Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

Thời gian Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp kết quả đánh giá điểm rèn luyện.

Từ ngày

Đến hết ngày

Nội dung

10/10/2019

13/10/2019

Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

14/10/2019

15/10/2019

Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018 – 2019. Sau thời gian trên kết quả điểm rèn luyện sẽ được công nhận và sinh viên không có quyền đề nghị thay đổi kết quả này.

16/10/2019

Khoa – Bộ môn nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên

 

Số lần xem trang: 9681
Điều chỉnh lần cuối: 28-05-2020

Điểm rèn luyện

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (15-10-2020)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (12-05-2020)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (20-02-2019)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2017 - 2018 (12-09-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2017 - 2018 (27-02-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2016 - 2017 (18-09-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 - 2017 (16-02-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016 (12-09-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không bốn năm bảy

Xem trả lời của bạn !