Phòng Công tác Sinh viên thông báo các chương trình học bổng giành cho sinh viên như sau:

- Học bổng do Công ty Cargill Việt Nam tài trợ: 

  Hạn cuối nộp hồ sơ: trước 10h00 ngày 26/9/2019. Sinh viên nộp hồ sơ tại Văn phòng Khoa/Bộ môn (tải file thông báo học bổng và mẫu đơn tại đây)

- Học bổng do công ty CP Công nghệ BCMS tài trợ: 

  Hạn cuối nộp hồ sơ: trước 11h00 ngày 27/9/2019. Sinh viên nộp hồ sơ tại Văn phòng Khoa/Bộ môn (tải file thông báo học bổng và mẫu đơn tại đây)

- Học bổng do Ngân hàng BIDV-CN Đông Sài Gòn tài trợ: 

   Hạn cuối nộp hồ sơ: trước 11h00 ngày 27/9/2019. Sinh viên nộp hồ sơ tại Văn phòng Khoa/Bộ môn (tải file thông báo học bổng và mẫu đơn tại đây)

 

Số lần xem trang: 9033
Điều chỉnh lần cuối: 20-09-2019

Học bổng

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng KOVA năm học 2019 – 2020 (25-06-2020)

Quỹ học bổng Sinh viên Quảng Nam - Đà nẵng (19-05-2020)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019 - 2020 (30-12-2019)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2019 (26-11-2019)

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020 (16-10-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020 (06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến (19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019 (10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019 (18-10-2018)

Xét học bổng do Ngân hàng BIDV - CN Đông Sài Gòn tài trợ năm 2018 (18-09-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn không một một

Xem trả lời của bạn !