1. THÔNG TIN VỀ CÁC HỌC BỔNG

1.1. Học bổng Nguyễn Trường Tộ

    - Đơn vị tài trợ: Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP)

    - Tên học bổng: “Học bổng Nguyễn Trường Tộ”

- Số tiền mỗi suất: 250USD/suất/năm (Học bổng sẽ được trao cho sinh viên trong thời gian 4 năm, với điều kiện: sinh viên có kết quả học tập từ loại khá và kết quả đánh giá điểm rèn luyện qua các năm từ loại tốt trở lên)

    - Tổng số suất: 19.

(Tải hồ sơ học bổng Nguyễn Trường Tộ)

  1.2. Học bổng ASTRO Sài Gòn

- Đơn vị tài trợ: Công ty TNHH ASTRO Sài Gòn

- Số tiền học bổng: 6.000.000đ/suất 

- Tổng số suất: 12.

(Tải hồ sơ học bổng ASTRO)

 2. TIÊU CHÍ NHẬN HỌC BỔNG

Sinh viên được xét học bổng phải đảm bảo các tiêu chí sau đây: 

- Học bổng xét trao cho Tân sinh viên (năm 1);

- Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó;

- Điểm tuyển sinh Đại học năm 2019 lấy từ cao đến thấp.

3.  HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG  

    - Hồ sơ xét học bổng Nguyễn Trường Tộ (xem mẫu đính kèm);

    - Hồ sơ học bổng ASTRO Sài Gòn bao gồm: Đơn xin học bổng (mẫu đính kèm); Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc gia đình hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương).

4. ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ SINH VIÊN 

4.1. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ   

- Sinh viên nộp hồ sơ tham gia học bổng tại Văn phòng Khoa/Bộ môn trước 11h00 ngày 29/10/2019.

- Các Khoa/Bộ môn tiến hành xét duyệt, lập danh sách đề cử sinh viên nhận học bổng (theo mẫu), kèm hồ sơ sinh viên và biên bản họp xét gửi tại Phòng Công tác Sinh viên trước 11h00 ngày 30/10/2019. 

4.2. Số lượng đề cử hồ sơ sinh viên tham gia học bổng

+ Đối với các Khoa/Bộ môn có số lượng sinh viên năm 1 dưới 200 sinh viên: đề cử 01 sinh viên.

+ Đối với các Khoa/Bộ môn có số lượng sinh viên năm 1 từ 200 đến dưới 400 sinh viên: đề cử 02 sinh viên.

+ Đối với các Khoa/Bộ môn có số lượng sinh viên năm 1 từ 400 đến dưới 600 sinh viên: đề cử 03 sinh viên.

+ Đối với các Khoa/Bộ môn có số lượng sinh viên năm 1 trên 600 sinh viên: đề cử 04 sinh viên.

  Lưu ý: Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các Khoa/Bộ môn đề cử thêm để Ban Tổ chức học bổng xem xét.

Số lần xem trang: 9403
Điều chỉnh lần cuối: 16-10-2019

Học bổng

Thông báo chương trình hỗ trợ máy tính Bank of Laptop (13-08-2020)

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng KOVA năm học 2019 – 2020 (25-06-2020)

Quỹ học bổng Sinh viên Quảng Nam - Đà nẵng (19-05-2020)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019 - 2020 (30-12-2019)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2019 (26-11-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020 (20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020 (06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến (19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019 (10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019 (18-10-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín chín ba ba

Xem trả lời của bạn !