Từ năm học 2008-2009, học bổng mang tên cô Lưu Thủ nghị bắt đầu được triển khai. Đối tượng: sinh viên Bộ môn Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thành tích học tập tốt.

Trị giá học bổng: 5.000.000 đ. Số suất: 5. Số tiền mỗi suất: 1.000.000 đ.

Sinh viên có thể liên hệ Bộ môn Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp để được hướng dẫn cụ thể.

(P.CTSV)

Số lần xem trang: 8620
Điều chỉnh lần cuối:

Học bổng

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng KOVA năm học 2019 – 2020 (25-06-2020)

Quỹ học bổng Sinh viên Quảng Nam - Đà nẵng (19-05-2020)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019 - 2020 (30-12-2019)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2019 (26-11-2019)

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020 (16-10-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020 (20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020 (06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến (19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019 (10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019 (18-10-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba năm tám ba

Xem trả lời của bạn !