Thời gian trao:  Học bổng sẽ được trao vào lúc 19g ngày 31 tháng 12 năm 2008.

 Địa điểm trao:  Tại sân Đa môn, ký túc xá trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

 

 

THÔNG BÁO

                      (V/v: Tổ chức trao học bổng)

 

Kính gửi:     Các đơn vị

 

Nội dung:

 

Tổ chức trao các loại học bổng sau cho sinh viên:

 

-         Học bổng của công ty CP Tập đoàn Điện Bàn (đợt II): 20 suất

-         Học bổng Lưu Thủ Nghị: 5 suất

-         Học bổng của công ty Komix Thiên Sinh: 8 suất

 

(Trị giá học bổng: Mỗi suất 1.000.000đ, riêng Học bổng của công ty Komix Thiên Sinh

 gồm hai loại: loại 1: 2.000.000đ/suất; loại 2: 1.000.000đ/suất)

 

Đối tượng được trao: (danh sách đính kèm: data/DS hoc bong Komix0809.doc ; data/DS hoc bong Dien Ban0809.doc; )

 

Thời gian trao:  Học bổng sẽ được trao vào lúc 19g ngày 31 tháng 12 năm 2008.

 

Địa điểm trao:  Tại sân Đa môn, ký túc xá trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

 

Đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo cho sinh viên biết và tham dự đầy đủ.

 

Trân trọng thông báo./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Số lần xem trang: 8595
Điều chỉnh lần cuối:

Học bổng

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng KOVA năm học 2019 – 2020 (25-06-2020)

Quỹ học bổng Sinh viên Quảng Nam - Đà nẵng (19-05-2020)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019 - 2020 (30-12-2019)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2019 (26-11-2019)

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020 (16-10-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020 (20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020 (06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến (19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019 (10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019 (18-10-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba ba bảy năm

Xem trả lời của bạn !