Học bổng của Hội VietNam Vision: 20 suất  - Trị giá học bổng:20USD/suất/tháng.

 

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức trao học bổng Hội Vietnam Vision năm học 2008-2009 cho sinh viên)

 

Kính gửi:   Các đơn vị

 

Theo kế hoạch của nhà trường, Hội VietNam Vision về việc trao học bổng cho sinh viên năm học 2008-2009, nhà trường thông báo về kế hoạch trao học bổng Hội VietNam Vision cho sinh viên như sau:

 

Nội dung:

 

Tổ chức trao Hội VietNam Vision cho sinh viên:

 

 -  Học bổng của Hội VietNam Vision: 20 suất

 

 -  Trị giá học bổng: 20USD/suất/tháng.

 

Đối tượng được trao: (danh sách đính kèm ). nhấp vào đây

 

Thời gian trao:  Học bổng sẽ được trao vào lúc 10g50’ ngày 01 tháng 03 năm 2009.

 

Địa điểm trao:  P1, nhà Thiên Lý,  trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

 

Đề nghị các Khoa/Bộ môn liên quan thông báo cho sinh viên biết và tham dự đầy đủ.

 

Trân trọng thông báo./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nơi nhận:

-         BGH (Để báo cáo)

-         Như trên

Số lần xem trang: 8579
Điều chỉnh lần cuối: 23-02-2009

Học bổng

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng KOVA năm học 2019 – 2020 (25-06-2020)

Quỹ học bổng Sinh viên Quảng Nam - Đà nẵng (19-05-2020)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019 - 2020 (30-12-2019)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2019 (26-11-2019)

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020 (16-10-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020 (20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020 (06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến (19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019 (10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019 (18-10-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy chín bốn ba

Xem trả lời của bạn !