Đối tượng:

- Là sinh viên hệ chính quy của trường

- (Hoặc)Sinh viên đã từng nhận học bổng KOVA

 

THÔNG BÁO

Về giải thưởng/học bổng KOVA cho sinh viên năm 2008

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo về giải thưởng/ học bổng KOVA của Ủy ban Giải thưởng KOVA  cho sinh viên năm 2009 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

- Sinh viên hệ chính quy của Trường.

- Là những sinh viên đã nhận được học bổng KOVA những năm trước đây.

II. TIÊU CHUẨN:

1. Đối với Học bổng KOVA

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Là sinh viên đạt loại giỏi (từ 8.0 trở lên).

- Là sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

- Ưu tiên nữ sinh viên và sinh viên các dân tộc thiểu số.

2. Đối với Giải thưởng KOVA

- Có tư cách đạo đức tốt

- Là sinh viên đạt loại (giỏi từ 8.0 trở lên).

- Có tham gia nghiên cứu khoa học.

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước

III. SỐ LƯỢNG CỤ THỂ.

1. Đối với học bổng KOVA: Trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh được chọn 01-02 hồ sơ của sinh viên đạt tiêu chuẩn trên.

2. Đối với giải thưởng KOVA: Trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh được chọn 01 hồ sơ của sinh viên đạt tiêu chuẩn trên.

IV. HỒ SƠ THAM GIA GỒM :

1. Đơn xin tham gia nhận học bổng/ giải thưởng KOVA năm 2009 (mẫu)  

2. Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của nhà trường.

3. Bảng điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường.

4. Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương (mẫu)

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22 tháng 07 năm 2009 tại phòng CTSV trường.

Số lần xem trang : :5079
Nhập ngày : 01-07-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Học bổng

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020(16-10-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020(20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020(06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến(19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019(10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019(18-10-2018)

Xét học bổng do Ngân hàng BIDV - CN Đông Sài Gòn tài trợ năm 2018(18-09-2018)

Xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm học 2018 - 2019 (17-09-2018)

Thông báo xét học bổng Đồng hành năm học 2017 - 2018(18-09-2017)

Thông báo xét học bổng Công ty Cổ phần Phân bón Đạm Cà Mau tài trợ(18-09-2017)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2016 - 2017(10-05-2017)

Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Tài Trợ Năm Học 2016 - 2017 (26-12-2016)

Học Bổng Công Ty Cổ Phần NetNam (02-11-2016)

Thông báo xét học bổng do Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (26-10-2016)

Thông tin học bổng Đồng hành năm học 2016 - 2017 (14-09-2016)

Thông tin học bổng tài trợ năm học 2016 - 2017 (13-09-2016)

Lễ trao học bổng “Ngôi sao xanh – Trung Nông” (04-04-2016)

THÔNG BÁO VỀ LỄ TRAO HỌC BỔNG DO TẬP ĐOÀN MITSUBISHI NĂM 2016(03-03-2016)

THÔNG BÁO: HỌC BỔNG TTF DO TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THÀNH TÀI TRỢ(04-10-2015)

Thông báo: Nộp hồ sơ Nguyễn Trường Tộ (dành cho sinh viên năm 1)(01-10-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai bốn chín một

Xem trả lời của bạn !