THÔNG BÁO

 

(V/v: Các học bổng  triển khai đầu năm học 2009-2010 )

                                   

Kính gửi: Các đơn vị

 

 

Thông tin về các học bổng tài trợ đang triển khai

 

Tên học bổng (HB)

Điều kiện

nhận học bổng

Số suất

Trị giá

mỗi suất

Nơi nhận hồ sơ SV

Thời gian nhận hồ sơ

HB Lương Sĩ Chương

Sinh viên (SV) khó khăn, học tập tốt, ưu tiên năm 2,3

15

1.000.000đ

Trợ lý quản lý sinh viên hoặc VP khoa/BM

12/10/2009

HB Nguyễn Trường Tộ

SV NỮ, năm NHẤT, khó khăn có điểm thi cao

30

2.700.000đ

Trợ lý quản lý sinh viên hoặc VP khoa/BM

18/10/2009

HB thủ khoa từ công ty Phú An Sinh

Thủ khoa đầu vào của trường,  các khoa: Kinh tế, CNTP, CNTY

4

5.000.000đ

P.CTSV

12/10/2009

HB thủ khoa từ báo Lao động

Thủ khoa đầu vào

2

10.000.000đ

P.CTSV

25/9/2009

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập Website: www.nls.hcmuaf.edu.vn

                 

Đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo cho sinh viên được rõ.          

Trân trọng thông báo.

 

                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

Số lần xem trang : :4881
Nhập ngày : 19-09-2009
Điều chỉnh lần cuối :19-09-2009

Học bổng

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020(16-10-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020(20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020(06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến(19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019(10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019(18-10-2018)

Xét học bổng do Ngân hàng BIDV - CN Đông Sài Gòn tài trợ năm 2018(18-09-2018)

Xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm học 2018 - 2019 (17-09-2018)

Thông báo xét học bổng Đồng hành năm học 2017 - 2018(18-09-2017)

Thông báo xét học bổng Công ty Cổ phần Phân bón Đạm Cà Mau tài trợ(18-09-2017)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2016 - 2017(10-05-2017)

Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Tài Trợ Năm Học 2016 - 2017 (26-12-2016)

Học Bổng Công Ty Cổ Phần NetNam (02-11-2016)

Thông báo xét học bổng do Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (26-10-2016)

Thông tin học bổng Đồng hành năm học 2016 - 2017 (14-09-2016)

Thông tin học bổng tài trợ năm học 2016 - 2017 (13-09-2016)

Lễ trao học bổng “Ngôi sao xanh – Trung Nông” (04-04-2016)

THÔNG BÁO VỀ LỄ TRAO HỌC BỔNG DO TẬP ĐOÀN MITSUBISHI NĂM 2016(03-03-2016)

THÔNG BÁO: HỌC BỔNG TTF DO TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THÀNH TÀI TRỢ(04-10-2015)

Thông báo: Nộp hồ sơ Nguyễn Trường Tộ (dành cho sinh viên năm 1)(01-10-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu bảy không

Xem trả lời của bạn !