Quỹ học bổng DPM được thành lập nhằm mục đích động viên khuyến khích và tôn vinh các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu tại các trường đại học. Học bổng DPM được trao hằng năm, bao gồm 2 loại: 

Học bổng vinh danh: 02 suất, 20 triệu đồng/ suất/ năm học 

Học bổng khuyến khích: 10 suất, 5 triệu đồng/ suất/ năm học 

hồ sơ nộp về phòng CTSV trước ngày 3/11/2009

(SV xem thông tin chi tiết tại file đính kèm)

data/thong bao hb DPM(1).doc

Mẫu đơn

data/mau bia ho so hoc bong vinh danh.doc

data/mau bia ho so hoc bong khuyen khich.doc

DS SV được đặc cách vào vòng trong : data/ds sv duoc dac cach.doc

 lưu ý: các SV được đặc cách nếu không bổ sung hồ sơ đúng thời hạn coi như từ chối học bổng

Số lần xem trang: 4862
Điều chỉnh lần cuối: 16-11-2009

Học bổng

Danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019 - 2020 (30-12-2019)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2019 (26-11-2019)

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020 (16-10-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020 (20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020 (06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến (19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019 (10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019 (18-10-2018)

Xét học bổng do Ngân hàng BIDV - CN Đông Sài Gòn tài trợ năm 2018 (18-09-2018)

Xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm học 2018 - 2019 (17-09-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm sáu năm bảy

Xem trả lời của bạn !