Xe đón tại nhà Phượng Vỹ lúc 8g30 ngày 29/12/2009. Đề nghị các sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ để đi nhận học bổng!

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                           

Tp.HCM, Ngày 30  tháng 10  năm 2009

 

                                                         

Kính gửi: Tổng Công ty Phân Bón Hóa Chất Dầu Khí - CTCP

 

 

  DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG DPM NĂM 2009                                                                                                                                                 

STT

Họ và Tên

Lớp

Khoa

Điểm học tập

Loại học bổng

1.     

Phạm Thị Thuyền

DH06KM

Kinh tế

8.57

 

 

  1.  

Phạm Thị Mỹ Nhan

DH07BVA

Nông học

8.31

Học bổng khuyến khích

  1.  

Châu Ngọc Thanh Vân

DH06KE

Kinh tế

8.17

  1.  

Lê Na

DH06QT

Kinh tế

8.02

  1.  

Lê Tấn Phúc

DH08TD

CKCN

8.45

  1.  

Phan Nguyễn Bích Trâm

DH08TD

CKCN

9.15

  1.  

Nguyễn Thị Trúc Phương

DH08HH

CNHH

8.10

   TC

 

 

 

 

7 Sinh viên

 

các sinh viên có tên trên có thể liên hệ cô Ngọc Hòa (phòng Công tác Sinh viên) để biết thông tin về lịch trình đi.

Số lần xem trang : :4668
Nhập ngày : 28-12-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Học bổng

Thông báo xét học bổng tài trợ năm học 2019 - 2020(16-10-2019)

Thông báo học bổng do các công ty tài trợ năm học 2019 - 2020(20-09-2019)

Thông báo xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm 2019 - 2020(06-09-2019)

1.000 Học bổng ‘Tiếp sức đến trường’ 2019 nhận hồ sơ trực tuyến(19-08-2019)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2018 - 2019(10-05-2019)

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019(18-10-2018)

Xét học bổng do Ngân hàng BIDV - CN Đông Sài Gòn tài trợ năm 2018(18-09-2018)

Xét học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm học 2018 - 2019 (17-09-2018)

Thông báo xét học bổng Đồng hành năm học 2017 - 2018(18-09-2017)

Thông báo xét học bổng Công ty Cổ phần Phân bón Đạm Cà Mau tài trợ(18-09-2017)

Thông báo giải thưởng KOVA năm học 2016 - 2017(10-05-2017)

Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Tài Trợ Năm Học 2016 - 2017 (26-12-2016)

Học Bổng Công Ty Cổ Phần NetNam (02-11-2016)

Thông báo xét học bổng do Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (26-10-2016)

Thông tin học bổng Đồng hành năm học 2016 - 2017 (14-09-2016)

Thông tin học bổng tài trợ năm học 2016 - 2017 (13-09-2016)

Lễ trao học bổng “Ngôi sao xanh – Trung Nông” (04-04-2016)

THÔNG BÁO VỀ LỄ TRAO HỌC BỔNG DO TẬP ĐOÀN MITSUBISHI NĂM 2016(03-03-2016)

THÔNG BÁO: HỌC BỔNG TTF DO TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THÀNH TÀI TRỢ(04-10-2015)

Thông báo: Nộp hồ sơ Nguyễn Trường Tộ (dành cho sinh viên năm 1)(01-10-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không bảy không bảy

Xem trả lời của bạn !