Số lần xem trang: 8777
Điều chỉnh lần cuối: 18-11-2016

Kỷ luật Sinh viên

Quy chế khen thưởng và kỷ luật sinh viên (27-02-2020)

Quyết định về việc sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2018-2019 (14-11-2018)

Danh sách sinh viên bị hạ điểm rèn luyện của học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 vì vi phạm quy chế thi (19-09-2018)

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ 1 năm 2017 - 2018 (09-04-2018)

Mẫu Đơn Xóa Kỷ Luật (12-03-2018)

Kỷ luật học sinh vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2016 - 2017 (25-08-2017)

Kỷ luật học sinh vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2016 - 2017 (21-03-2017)

Quyết định Kỷ luật SV vi phạm quy chế học đường năm học 2016 - 2017 (16-02-2017)

Danh sách sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2015 - 2016 (21-09-2016)

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi (07-10-2015)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu chín ba năm

Xem trả lời của bạn !